EPSCement

EPSCement lättbetong, konstruktioner för grund, vägg, golv, tak och utfyllnad.
MIJO AB är certifierade entreprenörer för EPSCement.
Vi har genomgått en speciell grundutbildning i handhavande av EPS. Vi är därför speciellt kunniga och erfarna i att applicera EPSCement. MIJO AB hålls dessutom fortlöpande informerade om utveckling och förändringar i produkter och maskiner som vi anväder.
MIJO AB är idag det enda bygg företag i Norrköping som är certifierade att använda EPSCement.

 
EPSCement

Ladda ner mer information

Kontakta oss idag

Beställ din konstruktion genom oss idag. Använd formuläret på sidan och ta reda på hur du kan få EPSCement® på ditt bygge.

MIJO AB i Norrköping